preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik

 

O KNJIŽNICI

  Prostor i oprema

 Knjižnica OŠ Marina Getaldića radi u dva odvojena prostora – u školskoj zgradi na Pločama za učenike viših razreda i u  školskoj zgradi Centar za učenike nižih razreda.

 U knjižničnom prostoru na Pločama postoje dva računala s internetskom vezom i pisačem, televizor, video i DVD player, a u     knjižničnom prostoru  zgrade Centar jedno računalo s pisačem i projektor. 

 U tijeku je automatizacija knjižničnog poslovanja u programu MetelWin.

 

                           

 

Fond

Knjižnični fond sadrži oko 9000 knjiga (nešto više od 3000 naslova) i  154 jedinice neknjižne građe. Najveći dio fonda čine knjige učeničke zbirke ( 1848 naslova ). Referentna zbirka broji 60 naslova. Preostali dio fonda predstavlja nastavničku zbirku.

Neknjižnu građu čine VHS kasete, DVD-i i CD-i, a sadržajno je najviše jedinica namijenjenih nastavi medijske kulture, biologije, geografije i povijesti.

Knjižnica redovito nabavlja 24 časopisa za učenike i nastavnike.


Povijest školske knjižnice

Prema najstarijim sačuvanim inventarnim knjigama vidi se da je knjižnica Prve osnovne škole  (kako se škola u početku zvala) 1961. imala 696  knjiga. Knjižničarske poslove obavljali su povremeno razni predmetni nastavnici.

Tek od rujna 1978. Škola (OŠ „Miše Simoni“) ima stalnog knjižničara zaposlenog na puno radno vrijeme, pa tako i knjižnicu u pravom smislu riječi. Otad se rad knjižnice organizira na dvije lokacije – za potrebe učenika nižih razreda u školskoj zgradi Centar, a za potrebe učenika viših razreda u školskoj zgradi na Pločama. 

S promjenom imena škole 1992., ona postaje Knjižnica OŠ Marina Getaldića.

U razdoblju od pedesetak godina knjižnični smještaj u zgradi na Pločama često se mijenjao.  U početku je to bilo samo spremište knjiga što je preseljavano iz jedne u drugu prostoriju, a osamdesetih godina otvorena je nova knjižnica s dvjema odvojenim prostorijama: u manjoj je bilo spremište knjiga, a druga je  služila kao čitaonica u kojoj su se mogli organizirati  susreti s književnicima i drugim  gostima škole,  sastanci, domjenci i radionice… Bilo je to tada zaista informacijsko i kulturno središte škole.

Kad je 2005. preuređen cijeli blok upravnih ureda u zgradi na Pločama (tajništvo, knjigovodstvo, ravnateljev ured, zbornica, uredi stručno razvojne službe…), knjižnica je smanjena  te je u njoj, uz svu potrebnu opremu, preostao samo minijaturni čitaonički prostor (6 mjesta).

Za potrebe učenika u „maloj školi“ uređen je, prilikom obnove  školske zgrade Centar, prostor u potkrovlju.  Od rujna 1987. pa sve do danas u toj je prostoriji smještena „mala knjižnica“. Opremljena je računalom s internetskom vezom i projektorom, a čitaonički dio ima mjesta  za dvadesetak učenika. 

                               

 

Iz pravilnika Knjižnice OŠ Marina Getaldića

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se radno vrijeme knjižnice, posudba knjižnične građe, korištenje knjižnične građe te postupak u slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka posuđene knjižnične građe u Osnovnoj školi Marina Getaldića u Dubrovniku.

 

Članak 2.

Rad školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa Škole koji se ostvaruje kao:

1. neposredna odgojno-obrazovna djelatnost

2. stručna knjižnična djelatnost

3. kulturna i javna djelatnost.

Članak 3.

Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost iz članka 2. točke 1. ovoga pravilnika obuhvaća rad s učenicima, suradnju s učiteljima i stručnim suradnicima te pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 4.

Stručna knjižnična djelatnost iz članka 2. točke 2. ovoga pravilnika obuhvaća ustrojavanje i vođenje rada u knjižnici i čitaonici, nabavu knjižne i neknjižne građe, izgradnju knjižničnog fonda, inventarizaciju, signiranje, klasifikaciju i katalogizaciju, predmetnu obradu, otpis i reviziju, izradu popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete, izradu potrebnih informacijskih pomagala, praćenje i evidenciju knjižničnog fonda, statističke pokazatelje o uporabi knjižničnog fonda, sustavno izvješćivanje učenika, učitelja  i stručnih suradnika o novim knjigama i sadržajima stručnih časopisa i razmjenu informacijskih materijala, usmene i pisane prikaze pojedinih knjiga, časopisa i novina, izradu popisa literature koja promiče kulturnu baštinu i daje temelj za razumijevanje različitih kultura i zaštitu knjižnične građe.

 

Članak 5.

 

Kulturna i javna djelatnost iz članka 2. točke 3. ovoga pravilnika obuhvaća organizaciju, pripremu i provedbu kulturnih sadržaja kao što su književne i filmske tribine, natjecanja u znanju, književni susreti, predstavljanje knjiga, tematske izložbe, filmske projekcije i videoprojekcije te suradnju s kulturnim ustanovama koje rade s djecom i mladeži u slobodno vrijeme.

 

 

 

II. RADNO VRIJEME KNJIŽNICE.

 

Članak 8.

Radno vrijeme knjižnice je ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7:30 do 13: 30  u jutarnjoj smjeni odnosno od 13:30 do 19:30 u poslijepodnevnoj smjeni.

 

Radno vrijeme knjižnice obvezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.

 

Članak 9.

O promjenama radnog vremena knjižnice knjižničar je dužan pravodobno istaknuti obavijest na ulaznim vratima knjižnice i oglasnoj ploči Škole.

III. KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 10.

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti učenici, učitelji i stručni suradnici te ostali radnici Škole (u daljnjem tekstu : korisnici).

 

Članak 11.

Za trajanja radnog vremena korisnici mogu boraviti u prostorijama školske knjižnice. Korisnici u knjižnicu ne smiju unositi predmete odnosno aparate čijom se uporabom remeti redovni rad knjižnice.

 

Članak 12.

Knjižnica je dužna svim korisnicima pružati usluge pod jednakim uvjetima.

 

Članak 13.

Za sve korisnike iz članka 10. ovog pravilnika članstvo u školskoj knjižnici je besplatno.

Korisnicima iz članka 10. ovog pravilnika knjižnica izdaje odgovarajuću člansku iskaznicu.

Korisnici kojima je izdana članska iskaznica dužni su izvijestiti knjižničara o svakoj promjeni osobnih podataka.

 

Članak 14.

U prostorijama knjižnice mora biti red i mir.

Korisnika koji narušava red i mir, knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostorija knjižnice.

 

IV. POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 15.

Knjižničnu građu korisnicima posuđuje knjižničar. Knjižničaru u posuđivanju knjižnične građe i drugim poslovima s tim u svezi mogu pomagati učenici Škole.

 

Članak 16.

Knjižnična građa može se koristiti u čitaonici.

Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi

odjednom 3 knjige na vrijeme do 3 tjedna
odjednom 1 broj časopisa na vrijeme do 8 dana

 

Članak 17.

Izvan prostorija knjižnice odnosno čitaonice ne mogu se koristiti priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi, gospodarski pregledi i sl., osim kada se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika.

 

Članak 18.

 

(1) Ako je potražnja za nekom knjižničnom građom povećana, knjižničar je ovlašten prigodom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja određeno člankom 16. ovoga pravilnika.

(2) Za vrijeme zimskog i proljetnog  odmora učenika propisanih školskim kalendarom, za vrijeme godišnjih odmora radnika te kada postoje opravdani razlozi knjižničar može korisniku produljiti vrijeme posudbe određeno člankom 16. ovoga pravilnika.

(3) Opravdanost razloga iz stavka 2. ovoga članka ocjenjuje knjižničar samostalno.

 

Članak 19.

(1) Razrednom odjelu knjižnica može posuditi knjižničnu građu prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika.

 

(2) Vrijeme posudbe građe iz stavka 1. ovoga članka određuje knjižničar u dogovoru s učiteljem ili stručnim suradnikom u skladu sa sadržajima nastavnog plana i programa koji se izvode u razredu uz pomoć posuđene knjižnične građe.

 

Članak 20.

(1) Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećivanja. Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati knjige i sl.

(2) Korisnici su posuđenu knjižničnu građu dužni pravodobno vratiti.

(3) Ako korisnik zbog bolesti ili drugoga objektivnog razloga nije u mogućnosti pravodobno  vratiti posuđenu knjižničnu građu, dužan je o tome obavijestiti knjižničara, a posuđenu knjižničnu građu vratiti odmah nakon prestanka razloga spriječenosti.

 

V. POSTUPAK U SLUČAJU OŠTEĆENJA, UNIŠTENJA ILI GUBITKA POSUĐENE KNJIŽNIČNE GRAĐE

 

Članak 24.

(1) Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.

(2) Ako je posuđeni primjerak knjižnične građe oštećen toliko da se više ne može koristiti ili je uništen odnosno izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je posudio.

(3) Ako korisnik ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, dužan je nabaviti i vratiti knjižnici drugi primjerak koji joj je potreban, u visini cijene posuđenog primjerka.

(4) Kada korisnik ne postupi ni prema stavku 3. ovoga članka, dužan je Školi nadoknaditi štetu u protuvrijednosti oštećenog, uništenog ili izgubljenog posuđenog primjerka.

(5) Odluku o plaćanju nadoknade štete iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog knjižničara donosi ravnatelj.

(6) Za štetu koju prema stavku 1. ovoga članka učini učenik, odgovoran je roditelj odnosno skrbnik učenika.

 

                               


Rad sa strankama

 

 

 

Centar za sigurniji internet nudi mogućnost anonimnog prijavljivanja ilegalnog sadržaja te besplatni broj za savjete.

Netica nudi odgovore na pitanja korisnika o pravilnom i sigurnom korištenju interneta, ali i o nekim aktualnim temama u digitalnom svijetu.

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Informacije za roditelje

INFORMACIJE ZA RODITELJE- razredna i predmetna nastava

 

 

Korisni linkovi
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
METEO PODACI

    

 

Imate sliku, komentar, kritiku, pohvalu...

Sudjelujte u stvaranju stranica, javite se!

mgbiblioteka@gmail.com

 

 

 

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

Sigurnost i zaštita djece na internetu

CMS za škole logo
Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik / Frana Supila 3, HR-20000 Dubrovnik / os-mgetaldica-du.skole.hr / ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
preskoči na navigaciju