preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik

Nastava na daljinu

OŠ Marina Getaldića koristi virtualne učionice u aplikaciji Yammer unutar sustava Office 365 za škole.

Za prijavu u sustav potrebno je koristiti službeni AAI elektronički identitet koji je prepoznatljiv po svojoj domeni @skole.hr.

Ukoliko ste već ulazili u Office 365, u sustav ulazite koristeći adresu:

Učionice su formirane prema razredima tako da učenici pojedinog razreda mogu vidjeti samo svoje virtualne učionice.

Nakon što ste prvi puta ušli u virtualnu učionicu, ne morate ulaziti pomoću poveznice već će vaš razred biti vidljiv direktno u Yammeru.

Predmetna nastava

5.A      5.B
6.A      6.B
7.A      7.B
8.A       8.B

 

Ulazak u virtualne razrede obvezan je za više razrede (5.-8.).

Prisutnost učenika na nastavi pratit će se kroz njihove aktivnosti u virtualnim učionicama. Podsjećamo da u virtualnim učionicama poštujemo pravila pristojne komunikacije na internetu te će se kršenje tih pravila u virtualnim učionicama smatrati neprihvatljivim ponašanjem te će biti sankcionirano.

Molimo roditelje da obrate pažnju na rad učenika u virtualnim učionicama.

Podsjetimo se još jednom na pravila ponašanja u virtualnim učionicama i na internetu.  

Od ponedjeljka, 16. ožujka, viši razredi osnovne škole (5., 6.,7. i 8. razred) i srednjoškolci će imati mogućnost pratiti online nastavne sadržaje i putem Sportske televizije.

 

Sve video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama Škole za život - https://skolazazivot.hr/video-lekcije/

👩‍🏫👨‍🏫👩‍💻👨‍💻

 

Razredna nastava

MZO će organizirati u suradnji s HRT 3 nastavu za učenike razredne nastave pod nazivom Škola na Trećem prema kurikulumima i nastavnim programima svaki dan u sljedećim terminima:

  Škola na Trećem:

Razred Termin
1. razred OŠ počinje u 8.00 sati
2. razred OŠ počinje u 10.00 sati
3. razred OŠ počinje u 13.00 sati
4. razred OŠ počinje u 15.00 sati

 


Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život - https://skolazazivot.hr/materijali/

odatne upute oko izvođenja nastave za učenike od 1. do 4. razreda dobit će roditelji od svojih učitelja te na web stranicama škole.

 


 

Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu

Objavljeno: 27. ožujka 2020.

 

 

Izvor: HINA

foto HINA/ Admir BULJUBAŠIĆ/

Opće smjernice za organizaciju nastave na daljinu

Izvođenje nastave na daljinu predstavlja izazov za učitelja i učenika, ali i za cjelokupnu obitelj jer se proces učenja i poučavanja odvija kod kuće pa je potrebno osigurati određene preduvjete za učenje, ali i procijeniti koliko zapravo treba učiti. Stoga je ova preporuka napisana na jednostavan način s konkretnim primjerima koji mogu biti od pomoći učenicima, učiteljima i roditeljima/starateljima.

Što se uvjeta za učenje tiče, to podrazumijeva opremu za nastavu za daljinu (upute o tome dane su školama) i potrebne udžbenike, ali i da se za učenike kod kuće organizira mirni kutak za učenje. Nadalje,  dobro je da se pokuša uvesti i redovita struktura radnoga dana za učenike.  Posebno je važno da roditelji o tome vode brigu kod mlađe djece koja pohađaju razrednu nastavu, a dobro je i da se određenih preporuka drže i stariji učenici, na taj način brinemo i o psihofizičkome zdravlju djece i mladih ljudi.

Često se postavlja pitanje od strane roditelja, ali i nastavnika, koliko zapravo učenici trebaju dnevno učiti i kako im pomoći da se organiziraju. Učenici, s druge strane, ističu da najbolje uče kad uživaju u onome što uče i kako uče, i tad im vrijeme brzo prođe. Suprotnost je tomu situacija kad nešto moraju napraviti i u tome ne vide smisao ili ne znaju kako započeti pa se cijeli proces učenja svede na zamornu i dugotrajnu zadaću koja se odrađuje bez motivacije.

Očekivano vrijeme učenja proizlazi  i iz zakonske regulative. Procjena vremena potrebnoga za učenje nije jednostavna, u svim zakonskim dokumentima koristi se pojam „prosječnoga učenika“ ili „prosječnoga vremena“, što znači da u stvarnosti to vrijeme može biti nešto duže ili kraće. Tako Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kaže da bi učenici trebali provesti u učenju određeno vrijeme u skladu s tzv. HROO bodovima (HROO – Hrvatski sustav bodova općega obrazovanja bodovima u općem obrazovanju) koje treba ostvariti u okviru određene kvalifikacije.

Vrijeme provedeno u učenju podrazumijeva vrijeme u kojem se poučava (u školi, odnosno putem sustava za nastavu na daljinu), ali i vrijeme samostalnoga ili suradničkoga učenja. Takvo ukupno vrijeme ovisi o uzrastu djeteta i kreće se od 5 do 8 sati dnevno tijekom radnoga tjedna. Međutim, koliko god to vrijeme iznosilo, ono je ograničeno i stavlja pred učitelje i nastavnike izazov da zadatke koje „prosječni učenik“ treba obaviti, može obaviti u zadanome okvirnom vremenu. Učitelji trebaju voditi računa o opterećenju učenika. To podrazumijeva da se trebaju postići planirani odgojno-obrazovni ishodi, ali i da u sadržajima treba razlučiti ono što je bitno od onoga što je sporedno ili nije nužno. Pri tome su učitelji i nastavnici ključni jer trebaju materijalima koji su već dostupni u nekome od centralnih servisa pridružiti i vlastite materijale, upute i pratiti učenika, ali da sve to bude u razumnim i prihvatljivim vremenskim okvirima te prilagođeno spoznajnim mogućnostima učenika.

U nastavku su preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom radnoga tjedna. Dakle, kod svih učenika takav ritam podrazumijevao bi slobodne vikende. Mogući su i drugačiji načini uspostave ritma radnoga tjedna, a prijedlozi u nastavku mogu predstavljati pomoć u izradi vlastitoga plana.

Razredna nastava

Učenici razredne nastave trebali bi dnevno provesti pet sati dnevno učeći (to uključuje učenje i poučavanje). Možda se čini da je 5 sati dnevno zahtjevno, ali ne smije se zaboraviti da su do uvođenja nastave na daljinu učenici u fizičkoj učionici svaki dan provodili najmanje 4 sata, a poslije su učili kod kuće ili u produženome boravku te da su još i vikendom imali neke obveze oko nastave. Dakle, tih 5 sati podrazumijeva učenje radnim danima, ne i vikendima, te obuhvaća uobičajeno učenje u školi i kod kuće. Kod izvođenja nastave na daljinu to se sve izvodi kod kuće pa odjednom sve postaje vidljivo roditeljima.

Kako bi se omogućilo stjecanje radnih navika, dobro je da učenici imaju sličnu organizaciju vremena svaki radni dan. Dakle, praćenje Škole na Trećem čvrsta je preporuka, no taj se program ne mora nužno pratiti u jutarnjem terminu, budući da postoji repriza u poslijepodnevnim satima, a snimka je dostupna i preko YouTubea i mrežnih stranica. Učitelji šalju dodatne zadatke vezane uz planirane teme roditeljima, ali pri tome trebaju voditi računa o opterećenju učenika i svrsishodnosti zadataka, kao i tehničkim mogućnostima koje učenici imaju kod kuće. Tako nije prihvatljivo da se od roditelja traži da isprinta listić, već je dovoljno da učenik zadaću napiše u bilježnicu. Sve zadaće za svakoga učenika ne trebaju se slati svaki dan učitelju na provjeru, učitelj može napraviti raspored učenika koji će mu poslati zadaću taj dan, na taj način omogućava se individualizacija aktivnosti, prilagodba pojedinim učenicima i ishodima učenja.

Ogledni primjer rasporeda za učenike razredne nastave tijekom radnoga tjedna (ponedjeljak – petak):

Vrijeme Prijedlog aktivnosti učenika Prijedlog za roditelje
HRT3

 

8-11

Učenici prisustvuju Školi na Trećem

 

Čitaju, izražavaju se u pisanome i govornome obliku

Računaju, rješavaju matematičke zadatke, modeliraju

Vježbaju (TZK)

Glazbeno i likovno se izražavaju

Odmore se svakih 45 minuta ili češće ako je potrebno

 

Osiguravaju mirni kutak, opremu i TV
11 –13 Ručak i odmor

 

Razgovor s ukućanima

Igra

 

Pripreme ručak

 

Razgovaraju s djecom

13 – 15 Učenici rade zadatke koje im pošalje učitelj

 

Naprave nešto svojim rukama

O temi razgovaraju s roditeljima, vršnjacima

Ponovno pogledaju neki dio Škole na Trećem u reprizi ili na YouTube kanalu

Odmore se svakih 45 minuta ili češće ako je potrebno

 

Surađuju i asistiraju djeci ako je potrebno

 

Surađuju s učiteljem i stručnim suradnicima

 

 

Predmetna nastava u osnovnoj školi

Prema sličnome obrascu učenici u osnovnoj školi u predmetnoj nastavi trebali bi učiti oko 6 sati dnevno (uključujući učenje i poučavanje). Navedeno ne uključuje učenje vikendom; ako učenici uče i vikendom, broj sati tijekom radnoga tjedna se smanjuje. Pri tome učenici ne trebaju gledati TV program po rasporedu ako nije usklađen s njihovim rasporedom, ali svakako nastavnici trebaju djecu uputiti na videolekcije, tj. trebaju pronaći odgovarajuće ako nisu izradili svoje. Nije ključno pratiti videolekcije na televiziji,  one su dostupne na mrežnim stranicama Škole za život pa se  mogu pregledavati i upotrebljavati redoslijedom koji učenicima i nastavnicima odgovara. Međutim, ukoliko nastavnik odluči ne koristiti te materijale, mora izradi svoje i pritom nije dovoljno učenike samo uputiti da nešto nauče iz udžbenika jer takav pristup ne daje dobre rezultate u svladavanju gradiva većine predmeta. Primjerice, većina učenika ne može naučiti razlomke samostalno iz udžbenika. Važna je i ujednačenost među predmetima, i tu je uloga razrednika i koordinacija nastavnika u virtualnoj zbornici i virtualnoj učionici važna.

Napominjemo da postoje predmeti koji nisu pokriveni centralnim rasporedom koji objavljuje MZO te nastavnici sami trebaju pripremati materijale i upute za takve predmete.

Ogledni primjer rasporeda tijekom radnoga tjedna (ponedjeljak – petak) za učenike predmetne nastave u osnovnoj školi:

Vrijeme Prijedlog aktivnosti učenika Prijedlog za roditelje
SPTV

 

9-12

Učenici sudjeluju u radu u virtualnim učionicama ili proučavaju videolekcije na SPTV ili mrežnoj stranici Škole za život

 

Surađuju, istražuju, pitaju, pomažu …

Čitaju, izražavaju se u pisanome i govornome obliku

Računaju, rješavaju matematičke zadatke, modeliraju

Vježbaju (TZK), glazbeno i likovno se izražavaju

Odmore se nakon svakih 45 minuta

 

Osiguravaju mirni kutak, opremu i TV
12 –14 Ručak i odmor

 

Razgovor s ukućanima

Igra

 

Pripreme ručak (ili daju upute kako ga pripremiti)

 

Razgovaraju s djecom

 

14 – 17 Učenici rade zadatke koje im pošalje učitelj

 

Naprave nešto svojim rukama (eksperiment, maketu, posade biljku…)

O temi razgovaraju s roditeljima, vršnjacima

Istraže temu na internetu ili uz pomoć udžbenika i knjiga

Čitaju

Odmore se svakih 45 minuta

Surađuju i asistiraju djeci ako je potrebno

 

Surađuju s razrednikom i po potrebi sa stručnim suradnicima

 

 


Rad sa strankama

 

 

 

Centar za sigurniji internet nudi mogućnost anonimnog prijavljivanja ilegalnog sadržaja te besplatni broj za savjete.

Netica nudi odgovore na pitanja korisnika o pravilnom i sigurnom korištenju interneta, ali i o nekim aktualnim temama u digitalnom svijetu.

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Informacije za roditelje

INFORMACIJE ZA RODITELJE- razredna i predmetna nastava

 

 

Korisni linkovi
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
METEO PODACI

    

 

Imate sliku, komentar, kritiku, pohvalu...

Sudjelujte u stvaranju stranica, javite se!

mgbiblioteka@gmail.com

 

 

 

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

Sigurnost i zaštita djece na internetu

CMS za škole logo
Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik / Frana Supila 3, HR-20000 Dubrovnik / os-mgetaldica-du.skole.hr / ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
preskoči na navigaciju