preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik

 

7.3.2017.

               RIJEČ DANA

 

                                                   

Autorica projekta je Ida Bogadi iz OŠ Gustava Krkleca u Zagrebu, a naša škola priključila se u družinu od već 25 škola koje sudjeluju u provođenju ovog projekta. 

OSNOVNE  INFORMACIJE
Gdje: u školskoj knjižnici

Kad: od 18. rujna nakon 4. školskog sata (nakon 11:30/17:30)

Tko: prvi učenik/učenica koja uđe u školsku knjižnicu i želi izvući Riječ dana
Što: bira riječ otvarajući Rječnik hrvatskog jezika (nasumce otvori i prstom „ubode“ riječ)

Što nakon?
Riječ se, zajedno s objašnjenjem istakne na panou i na web stranici škole, zajedno s imenom i prezimenom učenika koji ju je izvukao. Oni učenici koji nekoliko puta izvuku Riječ dana osvojit će titulu:


Čuvar riječi je onaj/ona koji je više od 10 puta došao po Riječ dana
Sakupljač riječi je onaj/ona koji je došao 3 puta i više, ali manje od 10 po Riječ dana.
Tragač je onaj/ona koji je došao svega 2 puta po Riječ dana.
Pamtitelj riječi: pobjednik/pobjednica na Skupu pamtitelja riječi.

 

Skup pamtitelja riječi organizirati će se  krajem drugog polugodišta, a pristupaju oni koji žele pokušati zapamtiti što više riječi s popisa izvučenih riječi.

Ideja projekta jesu ostvareni zadaci i ciljevi u odgojno-obrazovnom procesu:

§  rukovanje i snalaženje sa stručnom literaturom te

§  usvajanje i ispravno korištenje hrvatskog jezičnog blaga

 

Ovaj projekt podiže kvalitetu izražavanja učenika te potiče njihov istraživački duh korištenjem hrvatskog jezičnog blaga.

 

Pozivamo sve učenike naše škole da se priključe ovom projektu, da zavire u rječničko blago i oplemene svoj vlastiti rječnik.

 

14.9.2017. ELZA FILIPOVIĆ 6A i ZOE TOLJ 6B

TERITORIJALNI - prid., koji se odnosi na teritorij; područni

18.9.2017. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ 6A

KANONIČKI - prid., koji se odnosi na kanonike

19.9.2017. ROMELA PILAŠ 6.A

PRISTUP - 1. mjesto pristupanja: kamenit ~ moru, strm ~ dvorcu, protočan ~ gradu

2. čin kojim se pristupa ; ulaz: imati slobodan ~ komu

3. metodološki odnos u poučavanju: znanstveni ~ književnom djelu

4. način na koji se pristupa: jednostravan ~, prirodan ~

5. uvodni dio mise; introitus

20.9.2017. ROMELA PILAŠ 6A

SPEKULACIJA - apstraktna teoretska spoznaja, mišljenje koje se ne temelji na praktičnom iskustvu nego na umovanju

21.9.2017. ANA BALETIĆ 8A

PČELICA - umanje. od pčela

pčela kukac opnokrilac iz porodice pčela, koji se uzgaja radi dobivanja meda, voska, matične mliječi i propolisa: ~ medarica, medonosna ~, ~ radilica - pčele (Apidae) porodica kukaca opnokrilaca

22.09.2017. ROMELA PILAŠ 6A

ZASIĆEN - 1. koji je zadovoljen u čem: ~ muškarac

2. koji je pun potrebitim stvarima: ~o tržište

3. kem koji u sebi sadržava toliku koncentraciju druge tvari da se ona više ne može povećati . ~a otopina kem otopina u kojoj je maksimalna koncentracija otopljene tvari na nekoj temperaturi; ~a para kem para na temperaturi vrelišta pri određenom tlaku koja se ne može komprimirati ni hlaiti bez kondenzacije; ~i spoj kem kemijski spoj koji nema tendenciju stupanja u adicijske reakcije, organski spoj kod kojeg su ugljiovi atomi međusobno povezani jednostrukim vezama kao kod zasićenih ugljikovodika; ~i zrak kem zrak u kojem je na određenoj temperaturi i pri određenom tlaku toliko vodene pare da je više ne može primiti

25.09.2017. ZOE TOLJ 6A

ZLOĆUDAN - prid. 1. koji ima zlu ćud, narav; opasan: ~čovjek, ~konj

2. koji uzrokuje zlo; maligan, smrtonosa: ~tumor

26.09.2017. ANA BALETIĆ 8A

NALAGATI - reći mnoge laži: nalagao mi je kolešta - ~ se povr naprčati se laži: ~ se u životu

27.09.2017. ROMELA PILAŠ 6A

ŠUGATI SE - dovbivati šugu, zaraziti se šugom: ovce se šugaju

28.9. ZOE TOLJ 6B

PLJUSKATI - 1. neprel proizvoditi pljusak: more pljuska o obalu; ~ po blatu nogama

2. prel a) polijevati, zalijevati:Č  ~ što vodom b) crpući vodu izbacivati iz čega: ~ vodu iz broda c) davati pljuske; zaušivati: ~koga - pljuskanje gl im

29.9. ZOE TOLJ 6B

UNUTRAŠNJOST 1. svojstvo onoga koji je unutrašnji, onoga što je unutrašnje

2. geog kontinentalni,m kopneni kraj udaljen od mora, koji nije uz obalu: u ~i zemlje

3. adm državni teritorij udaljen od glavnog grada; pokrajina, provincija: živjeti u ~i

2.10. ANA BALETIĆ 8.A

INSOLVENTNOST ekon. stanje u kojem poduzeće ili druga pravna, odnosno fizička osoba nije u mogućnosti podmiriti dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća, opr. solventnost

3.10. PETRA KEKEZ 8.B

GAZDA 1. gospodar

2. bogataš

4.10. MATEA KRISTOVIĆ 6.A

HALABUČITI nesver neprel stvarati halabuku, galamu, viku

5.10. ZOE TOLJ 6.B

HAVANA geog glavni grad Kube - havana vrsta cigare od kubanskoga duhana zamotana u list duhana

6.10. RAMONA ĐEREK 7.B

PEROLAK prid koji je težine do 62 kg: ~a kategorija

9.10. LAURA KOPIĆ 7A

SOMATSKI prid koji se odnosi na tijelo; tjelesni

10.10. LUCIJA OBAD 7A

LJUSKA ž 1. vanjski, tvrdi, zaštitni sloj nekih plodova, jaja i sl.; kora, lupina: orahova ~

2. rožnate pločice na tijelu mnogih riba, gmazova i nekih primitivnih sisavaca - ljuskavaca: riblja ~

3. kem elektronski omotač oko atomske jezgre, određuje valencijska svojstva elemenata

11.10. KARMEN STANIČIĆ 6A

VARAV prid. 1. koji vara; varljiv, nepouzda: ~ svijet, ~o obećanje

2. koji ostavlja mogučćnost različita tumačenja: ~a slika, ~a nada

12.10. ZOE TOLJ 6B

ODSUTAN prid - nenazočan: koji se ne nalazi ondje gdje bi trebao biti

13.10. ZOE TOLJ 6B & ELZA FILIPOVIĆ 6A

PERSPEKTIVAN - prid koji ima budućnost, koji obećava; budući, obećavajući, nadobudan: ~ stručnjak

16.10. ELZA FILIPOVIĆ 6A

SUPRUG m bračni drug: dobar ~, vjeran ~ - supruzi muž i žena iz istog braka

 


Riječi skupljene školske godine 2016.-2017.

Riječi su se skupljale nakon 4. školskog sata (razredna nastava- nakon 11:20; predmetna nastava- nakon 11:30/17:30)

13.3.2017. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ, 5.A

RATIŠTE- s, prostor koji je izravno ili neizravno

obuhvaćen ratnim djelovanjem ili mu prijeti uvlačenje u

postojeće ratne operacije.

14.3. 2017. ANA BALETIĆ, 7.A

IMPERATIV- m 1. ling glagolski način kojim se izražava zapovijed, zabrana, molba, želja; zapovjedni način

2. fil bezuvjetna ćudoredna zapovijed koja je od iskona svojstvena razumu, vječna i nepromjenjiva, i temelj je morala: kategorički

3. pren zahtjev, nužnost, prijeka potreba 

15.3.2017. ROMELA PILAŠ, 5.A

GRAHAM- m, kruh bez kvasca od brašna s mekinjama

16.3.2017. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

MADRIGAL m 1.knjiž ljubavna ili rjeđe šaljiva kratka lirska pjesma

2. glaz pov glavna vokalna višeglasna svjetovna skladba u renesansi

 

17.3. ROMELA PILAŠ, 5.A

MIJEŠATI 1. a) stavljati jedno u drugo da pomiješano postane nešto treće b) stavljati jedno s drugim da oboje zadrži svoj oblik

2.mijenjati raspored iznutra, pomicati, premetati i mutiti karte, puru, beton

3. praviti pogrešan raspored, brkati pojmove

4. družiti se, spajati se, ženiti se- o ljudima iz različitih krajeva.

 

20.3. ROMELA PILAŠ

NJUTN (eng) fiz (N) jedinica sile

 

21.3. ANA BALETIĆ

NERODAN prid 1. koji ne daje roda

2. koji oskudijeva rodom, plodovima

22.3. ROMELA PILAŠ

LAKTAŠKI  pril na laktaški način; bezobzirno: postupati

23.3. MARGARITA KOŠI, 7.A

ODBACITI  1.bacajući odmaknuti od sebe, od svog mjesta 2.otjerati neprijatelja od granice 3. ne prihvatiti, ne složiti se čime 4. napustiti, ostaviti

24.3. KARLA BENIĆ, 7. B

SOPTATI  1. teško disati, dahtati, sopiti 2. pren ispuštati paru pod lakom: parni stroj sopće; lokomotiva sopće- soptanje gl im

 

27.3. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

MASIVNOST- ž [G masivnosti] svojstvo onoga što je masivno

 

28.3. ANA BALETIĆ, 7. A

KATUNAR   m[G katunara, mn katunari] reg pastir u katunu; stanar

29.3. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7. A

MOTIVIRANOST  [G motiviranosti] svojstvo onoga koji je motiviran, onoga što je motivirano

 

30.3. ANA BALETIĆ, 7. A

PREOTETI  svr prel [G preotmem, pril proš preotev,-ši, pr rad preoteo, pr tr preotet] 1. otimajući, osvajajući uzeti natrag, vratiti oteto: konja, utvrdu 2. osvajajući, pridobivajući oteti; djevojku komu 

3.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

PEDESETNICA  ž 1. kat blagdan koji dolazi pedeseti dan nakon Uskrsa; duhovi 2. posljednja nedjelja pred korizmu

4.4. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

NATJECATELJm (ž natjecateljica) 1.šp osoba koja se natječe u igrama, vještinama ili borbama 2.osoba koja sudjeluje u natječaju; takmac, konkurent

 

5.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRAČUNATI- svr prel [izračunam pril proš izračunav-ši, pr rad izračunao, pr tr izračunan, izračunat] 1. mat računajući odrediti brojčanu vrijednost: ukupnu svotu, opseg kruga, obujam bačve, cijenu svih troškova 2. zaključiti na temelju podataka; smisliti

6.4. ANA BALETIĆ, 7.A

PLES m [mn plesovi, G plesova] 1. kaz/glaz ritmički pokreti tijela prema taktu glazbe 2. društvena zabava na kojoj se pleše uz glazbu: krabuljni, ritualni rel/glaz ritmičke kretnje kao pratnja religioznom obredu; trbušni- glaz istočnjački ples s posebnim pokretima trbušnih mišića; mrtvački- lik prikaz plesa kostura iz svih društvenih slojeva; sv Vida med živčana bolest koja se očituje u trzanju udova tijela, glave, koreja

5.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRAČUNATI- svr prel [izračunam pril proš izračunav-ši, pr rad izračunao, pr tr izračunan, izračunat] 1. mat računajući odrediti brojčanu vrijednost: ukupnu svotu, opseg kruga, obujam bačve, cijenu svih troškova 2. zaključiti na temelju podataka; smisliti

10.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

POPUNJATI- nesvr prel [popunjam, pril sad popunjajući, pr rad  popunjao, pr tr popunjan] 1.ispunjati ono što nije puno: slobodna mjesta 2. nadomještati ono što se ispraznilo: bojne redove- popunjanje gl im

11.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRADBA- ž [mn G izdradba, izradbi, izradaba] 1.izrađivanje, proizvodnja: strojna, ručna 2. kakvoća izrađivanja: fina, loša, gruba

12.4. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

LAKRDIJATI- nesvr neprel [lakrdijam, pril sad lakrdijajući, pr rad lakrdijao] praviti lakrdije, šale. Komedijati- lakrdijanje gl im

 

24.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

ISUVIŠE-  pril odviše, previše

 

2.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.   A

NALAKTITI SE svr povr [nalaktim se, pril proš nalaktiv,-ši se, pr rad nalaktio se] nasloniti se laktom: na stol

 

3.5. ANA BALETIĆ, 7.  A

POŽAR  m 1. vatra velikih razmjera u kojoj izgaraju stvari velike vrijednosti, koji nanosi golemu materijalnu štetu: potpaliti, gasiti, stradati u 2. pren a) snažan razvoj društvenih nemira: ratni, revolucije b) jaka, silovita emocija: ljubavi

 

4.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.

LAUREAT (lat) m umjetnik ili znanstvenik s najvišim javnim priznanjem

 

5.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

PARNOPRSTAŠI  m mn red sisavaca kopitara četveroprstih ili dvoprstih nogu, koji se dijele na preživače i nepreživače; dvopapkari

 

8.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

ODZVANJATI- nesvr neprel 1.odjekivati, razlijegati se- o zvukovima 2. zvonom oglašavati vrijeme- odzvanjanje gl im

 

9.5. ANA BALETIĆ, 7.A

PONOVANkoji se događa, zbiva još jednom, koji se ponavlja; opetovan: -vno suđenje, -vna pogreška

 

10.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

NERJEŠIV- prid koji nije rješiv, koji nema rješenja- sustav linearnih jednadžbi mat sustav koji nema analitičko rješenje, ali je rješenje moguće naći drugim metodama

 

11.5. ZOE TOLJ, 5.B

PONOĆ- ž noćno vrijeme u kojem završava kalendarski dan- 00,0 sati

15.5. ANA BALETIĆ, 7.A

KLIŠKI- (ž-a, s-o) prid (G-oga, -og) koji se odnosi na Klis i Klišane

16.5.LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

OTKOTRLJATI - svr prel odgurati kotrljajući, valjajući, koturajući; odvaljati, otkoturati:- kolo- se povr odmaknuti se kotrljanjem; odvaljati se, otkoturati se: lopta se otkotrljala

22.5. ANA BALETIĆ, 7.A

PLESAČ m (ž plesačica) 1- čeljade koje pleše 2. umjetnik koji pleše u baletu 

29.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

POSRTATI- nesvr neprel [posrćem, pril sad posrćući, pr rad posrtao] 1. spotičući se u hodu, gubiti ravnotežu- na nizbrdici 2. pom/brod gibati se oko poprečne osi na valovima 3. pren a)praviti pogređke u radu b)moralno propadati, biti sklon grijehu- posrtanje gl im
 
01.06.2017. ANTEA VLATKO, 5.B
NEIZLJEČIV-  (ž-a, s-o) prid [G-a, odr neizlječivi, G-oga, -og] koji se ne može izliječiti
 
05.06.2017. KARMEN STANIČIĆ, 5.A
OCJENJIVAČ- m (ž ocjenjivačica) onaj koji ocjenjuje, daje ocjenu
 
07.06.2017. ZOE TOLJ, 5.B
POBUK- drvena motka sa zvonolikim završetkom kojim se u moru stvara buka i tako tjera ribe prma mreži; bucalo
 
08.06.2017. ROMANO SEKONDO, 7.B
PREMISA- (lat) 1. polazište u prosudbi 2. fil svaka od svije prve postavke u silogizmu koje prethode zaključku

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
METEO PODACI

    

Kalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

VREMENIK 2017./2018.
Korisni linkovi
 

 

Imate sliku, komentar, kritiku, pohvalu...

Sudjelujte u stvaranju stranica, javite se!

mgbiblioteka@gmail.com

 

 

 

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

Sigurnost i zaštita djece na internetu

CMS za škole logo
Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik / Frana Supila 3, HR-20000 Dubrovnik / os-mgetaldica-du.skole.hr / ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
preskoči na navigaciju