preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik

 

7.3.2017.

               RIJEČ DANA

 

                                                   

Autorica projekta je Ida Bogadi iz OŠ Gustava Krkleca u Zagrebu, a naša škola priključila se u družinu od već 25 škola koje sudjeluju u provođenju ovog projekta. 

OSNOVNE  INFORMACIJE
Gdje: u školskoj knjižnici

Kad: od 13.ožujka nakon 4. školskog sata (razredna nastava- nakon 11:20; predmetna nastava- nakon 11:30/17:30)

Tko: prvi učenik/učenica koja uđe u školsku knjižnicu i želi izvući Riječ dana
Što: bira riječ otvarajući Rječnik hrvatskog jezika (nasumce otvori i prstom „ubode“ riječ)

Što nakon?
Riječ se, zajedno s objašnjenjem istakne na panou i na web stranici škole, zajedno s imenom i prezimenom učenika koji ju je izvukao. Oni učenici koji nekoliko puta izvuku Riječ dana osvojit će titulu:


Čuvar riječi je onaj/ona koji je više od 10 puta došao po Riječ dana
Sakupljač riječi je onaj/ona koji je došao 3 puta i više, ali manje od 10 po Riječ dana.
Tragač je onaj/ona koji je došao svega 2 puta po Riječ dana.
Pamtitelj riječi: pobjednik/pobjednica na Skupu pamtitelja riječi.

 

Skup pamtitelja riječi organizirati će se  krajem drugog polugodišta, a pristupaju oni koji žele pokušati zapamtiti što više riječi s popisa izvučenih riječi.

Ideja projekta jesu ostvareni zadaci i ciljevi u odgojno-obrazovnom procesu:

§  rukovanje i snalaženje sa stručnom literaturom te

§  usvajanje i ispravno korištenje hrvatskog jezičnog blaga

 

Ovaj projekt podiže kvalitetu izražavanja učenika te potiče njihov istraživački duh korištenjem hrvatskog jezičnog blaga.

 

 

Pozivamo sve učenike naše škole da se priključe ovom projektu, da zavire u rječničko blago i oplemene svoj vlastiti rječnik.

 

13.3.2017. IVAN JAKOV KNEŽEVIĆ, 5.A

RATIŠTE- s, prostor koji je izravno ili neizravno

obuhvaćen ratnim djelovanjem ili mu prijeti uvlačenje u

postojeće ratne operacije.

14.3. 2017. ANA BALETIĆ, 7.A

IMPERATIV- m 1. ling glagolski način kojim se izražava zapovijed, zabrana, molba, želja; zapovjedni način

2. fil bezuvjetna ćudoredna zapovijed koja je od iskona svojstvena razumu, vječna i nepromjenjiva, i temelj je morala: kategorički

3. pren zahtjev, nužnost, prijeka potreba 

15.3.2017. ROMELA PILAŠ, 5.A

GRAHAM- m, kruh bez kvasca od brašna s mekinjama

16.3.2017. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

MADRIGAL m 1.knjiž ljubavna ili rjeđe šaljiva kratka lirska pjesma

2. glaz pov glavna vokalna višeglasna svjetovna skladba u renesansi

 

17.3. ROMELA PILAŠ, 5.A

MIJEŠATI 1. a) stavljati jedno u drugo da pomiješano postane nešto treće b) stavljati jedno s drugim da oboje zadrži svoj oblik

2.mijenjati raspored iznutra, pomicati, premetati i mutiti karte, puru, beton

3. praviti pogrešan raspored, brkati pojmove

4. družiti se, spajati se, ženiti se- o ljudima iz različitih krajeva.

 

20.3. ROMELA PILAŠ

NJUTN (eng) fiz (N) jedinica sile

 

21.3. ANA BALETIĆ

NERODAN prid 1. koji ne daje roda

2. koji oskudijeva rodom, plodovima

22.3. ROMELA PILAŠ

LAKTAŠKI  pril na laktaški način; bezobzirno: postupati

23.3. MARGARITA KOŠI, 7.A

ODBACITI  1.bacajući odmaknuti od sebe, od svog mjesta 2.otjerati neprijatelja od granice 3. ne prihvatiti, ne složiti se čime 4. napustiti, ostaviti

24.3. KARLA BENIĆ, 7. B

SOPTATI  1. teško disati, dahtati, sopiti 2. pren ispuštati paru pod lakom: parni stroj sopće; lokomotiva sopće- soptanje gl im

 

27.3. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

MASIVNOST- ž [G masivnosti] svojstvo onoga što je masivno

 

28.3. ANA BALETIĆ, 7. A

KATUNAR   m[G katunara, mn katunari] reg pastir u katunu; stanar

29.3. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7. A

MOTIVIRANOST  [G motiviranosti] svojstvo onoga koji je motiviran, onoga što je motivirano

 

30.3. ANA BALETIĆ, 7. A

PREOTETI  svr prel [G preotmem, pril proš preotev,-ši, pr rad preoteo, pr tr preotet] 1. otimajući, osvajajući uzeti natrag, vratiti oteto: konja, utvrdu 2. osvajajući, pridobivajući oteti; djevojku komu 

3.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

PEDESETNICA  ž 1. kat blagdan koji dolazi pedeseti dan nakon Uskrsa; duhovi 2. posljednja nedjelja pred korizmu

4.4. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

NATJECATELJm (ž natjecateljica) 1.šp osoba koja se natječe u igrama, vještinama ili borbama 2.osoba koja sudjeluje u natječaju; takmac, konkurent

 

5.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRAČUNATI- svr prel [izračunam pril proš izračunav-ši, pr rad izračunao, pr tr izračunan, izračunat] 1. mat računajući odrediti brojčanu vrijednost: ukupnu svotu, opseg kruga, obujam bačve, cijenu svih troškova 2. zaključiti na temelju podataka; smisliti

6.4. ANA BALETIĆ, 7.A

PLES m [mn plesovi, G plesova] 1. kaz/glaz ritmički pokreti tijela prema taktu glazbe 2. društvena zabava na kojoj se pleše uz glazbu: krabuljni, ritualni rel/glaz ritmičke kretnje kao pratnja religioznom obredu; trbušni- glaz istočnjački ples s posebnim pokretima trbušnih mišića; mrtvački- lik prikaz plesa kostura iz svih društvenih slojeva; sv Vida med živčana bolest koja se očituje u trzanju udova tijela, glave, koreja

5.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRAČUNATI- svr prel [izračunam pril proš izračunav-ši, pr rad izračunao, pr tr izračunan, izračunat] 1. mat računajući odrediti brojčanu vrijednost: ukupnu svotu, opseg kruga, obujam bačve, cijenu svih troškova 2. zaključiti na temelju podataka; smisliti

10.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

POPUNJATI- nesvr prel [popunjam, pril sad popunjajući, pr rad  popunjao, pr tr popunjan] 1.ispunjati ono što nije puno: slobodna mjesta 2. nadomještati ono što se ispraznilo: bojne redove- popunjanje gl im

11.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

IZRADBA- ž [mn G izdradba, izradbi, izradaba] 1.izrađivanje, proizvodnja: strojna, ručna 2. kakvoća izrađivanja: fina, loša, gruba

12.4. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

LAKRDIJATI- nesvr neprel [lakrdijam, pril sad lakrdijajući, pr rad lakrdijao] praviti lakrdije, šale. Komedijati- lakrdijanje gl im

 

24.4. ROMELA PILAŠ, 5.A

ISUVIŠE-  pril odviše, previše

 

2.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.   A

NALAKTITI SE svr povr [nalaktim se, pril proš nalaktiv,-ši se, pr rad nalaktio se] nasloniti se laktom: na stol

 

3.5. ANA BALETIĆ, 7.  A

POŽAR  m 1. vatra velikih razmjera u kojoj izgaraju stvari velike vrijednosti, koji nanosi golemu materijalnu štetu: potpaliti, gasiti, stradati u 2. pren a) snažan razvoj društvenih nemira: ratni, revolucije b) jaka, silovita emocija: ljubavi

 

4.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.

LAUREAT (lat) m umjetnik ili znanstvenik s najvišim javnim priznanjem

 

5.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

PARNOPRSTAŠI  m mn red sisavaca kopitara četveroprstih ili dvoprstih nogu, koji se dijele na preživače i nepreživače; dvopapkari

 

8.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

ODZVANJATI- nesvr neprel 1.odjekivati, razlijegati se- o zvukovima 2. zvonom oglašavati vrijeme- odzvanjanje gl im

 

9.5. ANA BALETIĆ, 7.A

PONOVANkoji se događa, zbiva još jednom, koji se ponavlja; opetovan: -vno suđenje, -vna pogreška

 

10.5. LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

NERJEŠIV- prid koji nije rješiv, koji nema rješenja- sustav linearnih jednadžbi mat sustav koji nema analitičko rješenje, ali je rješenje moguće naći drugim metodama

 

11.5. ZOE TOLJ, 5.B

PONOĆ- ž noćno vrijeme u kojem završava kalendarski dan- 00,0 sati

15.5. ANA BALETIĆ, 7.A

KLIŠKI- (ž-a, s-o) prid (G-oga, -og) koji se odnosi na Klis i Klišane

16.5.LAMIJA ZUBOVIĆ, 7.A

OTKOTRLJATI - svr prel odgurati kotrljajući, valjajući, koturajući; odvaljati, otkoturati:- kolo- se povr odmaknuti se kotrljanjem; odvaljati se, otkoturati se: lopta se otkotrljala

22.5. ANA BALETIĆ, 7.A

PLESAČ m (ž plesačica) 1- čeljade koje pleše 2. umjetnik koji pleše u baletu 

29.5. ELZA FILIPOVIĆ, 5.A

POSRTATI- nesvr neprel [posrćem, pril sad posrćući, pr rad posrtao] 1. spotičući se u hodu, gubiti ravnotežu- na nizbrdici 2. pom/brod gibati se oko poprečne osi na valovima 3. pren a)praviti pogređke u radu b)moralno propadati, biti sklon grijehu- posrtanje gl im
 
01.06.2017. ANTEA VLATKO, 5.B
NEIZLJEČIV-  (ž-a, s-o) prid [G-a, odr neizlječivi, G-oga, -og] koji se ne može izliječiti
 
05.06.2017. KARMEN STANIČIĆ, 5.A
OCJENJIVAČ- m (ž ocjenjivačica) onaj koji ocjenjuje, daje ocjenu
 
07.06.2017. ZOE TOLJ, 5.B
POBUK- drvena motka sa zvonolikim završetkom kojim se u moru stvara buka i tako tjera ribe prma mreži; bucalo
 
08.06.2017. ROMANO SEKONDO, 7.B
PREMISA- (lat) 1. polazište u prosudbi 2. fil svaka od svije prve postavke u silogizmu koje prethode zaključku

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
METEO PODACI

    

Kalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

VREMENIK 2016./2017.
Korisni linkovi
 

 

Imate sliku, komentar, kritiku, pohvalu...

Sudjelujte u stvaranju stranica, javite se!

mgbiblioteka@gmail.com

 

 

 

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

Sigurnost i zaštita djece na internetu

CMS za škole logo
Osnovna škola Marina Getaldića Dubrovnik / Frana Supila 3, HR-20000 Dubrovnik / os-mgetaldica-du.skole.hr / ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
preskoči na navigaciju